Bevezetés » Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

Náš eshop a informačný systém je registrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a všetky údaje, ktoré získame sú chránené a nebudú predané ďalším stranám. Zároveň vás ubezpečujeme, že vaše údaje nebudú nijako zneužité.

Používame najnovšie technológie na ochranu a šifrovanie údajov. Napriek týmto opatreniam od vás budeme vyžadovať len základné osobné údaje, potrebné pre úspešné dodanie tovaru.

- Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
- Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo   štátnym orgánom v prípade kontroly.
- Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa. V prípade firmy aj názov spoločnosti, IČO a DIČ.
- Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.
- Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostnej smernici.
- Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.
- Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely.